КОИ СМЕ НИЕ

 • ПГР е мащабен проект на „Дъщерите на България“ за жени и деца, които са били сексуално експлоатирани или жертва на трафик.
 • Ние обичаме, грижим се и цялостно предизвикваме всяка една жена, която се надява и мечтае за един различен и нов начин на живот.
 • Предлагаме надежда и бъдеще, далеч от сексуалната експлоатация.
 • Приемаме нуждаещи се момичета от собственото ни общество и от други държави.
 • Ние осъществяваме Програма за настаняване с легла за 4 жени и техните деца в не много голям, но уютен и топъл апартамент, където те живеят в общност заедно с настанена за постоянно „служителка“ (директорка на дома).
 • Осъществяваме също така Дневна програма, помещаваща се в Учебния център на ПГР, а основна за всичко, което правим, е нашата специално разработена/подробна програма под формата на отделни модули, в която са интегрирани всички основни неща, от които се нуждае една участничка, за да успее да изгради наново своя съкрушен живот.
 • Нашата програма в Три фази е структурирана така, че да се повишават отделните нива на здравословна и полезна независимост и се провежда от 20 дни до 7 години.
 • Ние сме хора, мечтаещи и посветени на това да помагаме и служим един на друг и на жените и децата в нашата програма.

 

ПЪРВОНАЧАЛНО НАСТАНЯВАНЕ

Всяка млада жена започва с нас след като излезе от сексуалната експлоатация и след това се премести в жилището/апартамента на ПГР и в тази позитивна среда на подкрепа тя развива основни житейски умения. Този уникален „дом“ насърчава момичетата към независим живот в среда, в която те имат съквартирантки. Момчето разполага със собствена спалня и може да излиза и да се прибира свободно, като спазва правилата на дома и определения вечерен час. Доброволката от ПГР, която изпълнява ролята на директор на дома*, живее постоянно в дома/апартамента като подсигурява необходимия надзор и насока. Жилището е създадено с цел да се превърне в място на изцеление за онези, които желаят да се възстановят.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа Фаза– Възстановяване(програмата ни стартира през2015)

От първия ден на влизане в програмата, участничката се присъединява към Дневната програма на учебния ни център и посещава часове от 10:00 до 17:00 от понеделник до петък всяка седмица. Тази специализирана програма подготвя и екипира момичетата, за да:

 • Се справят с проблемите на тормоз от своето минало.
 • Се справят с всякакви настоящи зависимости.
 • Се научат да се участват и създават здравословни взаимоотношения.
 • Подобрят начина си на живот.
 • Повишат нивото на своето самочувствие.
 • Се научат да се грижат по един градивен и позитивен начин за своите деца, като прекъснат порочния кръг на тормоз в живота на децата/детето си.
 • Повишат нивото на своето образование.
 • Се научат и придобият професионални умения.

 

Всеки един ден е разделен на две части:

Сутрешните часове са насочени към подготовка за работа и включват часове като компютърно ограмотяване, шиене, професионална подготовка, управление на финанси и практична теория. Участничките в програмата са финансово компенсирани за тази част от тяхната програма, за да бъдат подпомогнати за техните финансови нужди.

Следобедните часове са съсредоточени повече върху личното възстановяване и изцеление на момичетата с помощта на предмети, като „Предотвратяване на повторно изпадане в рецидив“, „12 Стъпки за възстановяване от зависимости“, „Управление на гнева“, „Самочувствието“, „Грижа за децата“ и др. Обучението е под формата на часове, които са кратки, интерактивни и дават възможност за възстановяване и същевременно обучаване. Докато участват в Дневната програма, момичетата могат да оставят малките си деца в центъра за родителска подкрепа, намиращ се в същата сграда, без да се налага да заплащат за това.

 

Втора Фаза– Реинтегриране (Reconnect – програмата ще стартира в най-близко бъдеще)

Това ниво от програмата е подсигурено за участничките, които са преминали през Първа Фаза от програмата за възстановяване и които имат ясно определен план за работа или за връщане обратно в училище. Целта е участничките да бъдат подготвени, за да могат да започнат нова кариера и да преминат към самостоятелност, без да бъдат финансово зависими. Програмата за развиване на професионални умения предлага три нива на „заплатено“ участие:

 • Ниво1:2 месеца на подготовка за работа, под ръководството на наставник (ментор) по 6 часа на ден, 4 дни в седмицата
 • Ниво2:3 месеца(с възможност за подновяване до 8 месеца) Подготовка за работа и професионална подготовка по 6 часа на ден, 5 дни от седмицата
 • Ниво3:2 месеца Програма за интегриране, съсредоточена върху подготовка за започване на работа в обществото.

В тази Втора Фаза от програмата, участничките се преместват от дома за първоначално настаняване в дома/апартамента за настаняване през Втората фаза или в напълно самостоятелно жилище.

 

Настаняване през Втората фаза

Целта на това следващо ниво на настаняване е да се повиши отговорността на всяка една от участничките, а също така и свободата й, но в една среда, в която тя все още е под наблюдение и с възможност за оказване на помощ, докато тя участва в различните нива на „Програмата за развиване (придобиване) на професионални умения“. За целта в жилището живее служителка, която да подсигурява цялостна сигурност и безопасност на дома/апартамента и която да предлага помощ за разрешаването на проблеми при необходимост. В тази Фаза участничките нямат задължителен вечерен час, нито се нуждаят от позволение за прекарването на вечер извън дома, понеже те вече са способни сами да се контролират и взимат правилни решения. Отговорността им се повишава и в това, че те сами организират и провеждат своите „срещи (съвещания) в жилището“, за да разрешават евентуални проблеми, да си разпределят задачите в домакинството и да се редуват да се справят с месечния бюджет на домакинството (нуждите и разходите за поддръжката на апартамента). Тази фаза от настаняването е полезна за участничките, които не са успели да достигнат до всичките отличителни маркери да успешен независим живот и за онези от тях, които се нуждаят от постоянна подкрепа.

 

Независимо настаняване

Целта на тази структурирана Втора Фаза от настаняването е участничките да се преместят в апартамент в обществото след като постигнат всички отличителни маркери за успешно прехвърляне към независим живот. Участничките трябва да подадат заявление и да бъдат приети в Програмата за развитие на професионални умения, за да получават финансова подкрепа и помощ при отчитането от ПГР. Маркерите, които посочват че участничката е готова за независим живот, включват:

 • Демонстриране на солидни умения за справяне с конфликти.
 • Минимум 6 (шест) последователни месеца на неупотреба на алкохол и/или наркотици.
 • Разграничаване от (неучастие в) нездравословни връзки (бивши гаджета, стари приятели от улицата и т.н.).
 • Стабилна способност да си съставят бюджет и да си спестяват по 10% от получените средства.
 • Готовност да приемат нови идеи и желание да приемат и следват насоки.
 • Да са започнали да си изграждат нова среда – нова група от приятели (чрез АА, църковни групи, детски занимални и т.н.).

 

РАЗШИРЕНА ДНЕВНА ПРОГРАМА

Разширената дневна програма е за младите жени, които са излезли от сексуалната експлоатация, които са достигнали до едно минимално ниво на независим живот, евентуално са спонсорирани от други агенции/служения, но които никога не са имали възможността да участват в процес на възстановяване и изцеление. Те не са способни напълно да участват в Първата Фаза на програмата поради различни причини (ходят на работа, посещават училище, живеят прекалено далеч от София и не са способни/не желаят да участват в Първата фаза от настаняването и т.н.) Участие в модулните курсове (предмети) може да се осъществи в Учебния център или при необходимост чрез скайп връзка.

 

Петъчни забавления

Многоочакваното време от седмицата е петък следобед. Организирани и предварително планирани „забавни“ събития позволяват на момичетата да прекарват време за отмора и забавление, лично време, за общуване и изграждане на обществото, както и да получават подкрепа от останалите. Подобни събития варират измежду игра на боулинг до дневна екскурзия, гледане на филми, грънчарство, туризъм, пикник в парка. Отворено е за участничките и в Дневната програма и в Разширената Дневна програма и е начин за младите жени са „проверят“ какво представлява Програмата, преди да се ангажират официално с нея.

Въпроси?

Попитайте ни!

ЗА КОНТАКТИ
info@daughtersofbulgaria.org

Проект „Градината на розите“ заимства модела на Програмата на Фондация SA. Фондация SAе християнска програма, напълно призната като една от малкото програми по света, които посрещат специфичните нужди на това население. Програмният модел на фондация SAе изпълняван в Канада, Съединените Щати, Азия и Европа. За повече информация, моля посетете:  www.SAFoundation.com.