„Дъщерите на България“ е една група от християни от различни организации и деноминации, които си партнираме заедно, за да адресираме проблемите на жените и децата, които са:

  • В риск да бъдат поробени да проституират
  • Вече са принудени да проституират
  • Жертва на трафик в и извън България, за да бъдат сексуално експлоатирани

 

Видение

Видението на „Дъщерите на България“ е да видим Българската Църква екипирана и въвлечена в служенето на сексуално експлоатираните жени в България както и на българските жени по целия свят, чрез целенасочени усилия за превенцията, намесата и възстановяването им.

Мисия

Мисията на „Дъщерите на България“ е проучването; създаването на мрежи и мобилизирането; както и осъществяването на пилотни проекти, които подпомагат жените в процеса на преминаването им от уязвимост към пълнота.

 

Ценности

Членовете на „Дъщерите на България“:

  • Вярват, че всички хора са създадени по Божия образ и подобие и следователно имат вечна стойност.
  • Имат лично общение с Исус Христос и служат в общност от вярващи в Него.
  • Се стараят да служат на Църквата като цяло.
  • Се стремят да споделят Благата вест като вярват, че пълнотата в живота идва единствено чрез взаимоотношение с Исус Христос.
  • Ценят евангелското разнообразие в групата и го виждат като голямо предимство и сила.
  • Търсят консенсус в групата за взимането на всяко решение.

Се стремят да подсигурят доверена и сигурна среда в групата, където всички да могат да споделят открито и честно своите идеи, където се иска и дава прошка, и където се пази репутацията и достойнството на всеки един човек.