„Дъщерите на България“ е една група от християни от различни организации и деноминации, които си партнираме заедно, за да адресираме проблемите на жените и децата, които са:

  • В риск да бъдат поробени да проституират
  • Вече са принудени да проституират
  • Жертва на трафик в и извън България, за да бъдат сексуално експлоатирани

 

Видение

Видението на „Дъщерите на България“ е да видим Българската Църква екипирана и въвлечена в служенето на сексуално експлоатираните жени в България както и на българските жени по целия свят, чрез целенасочени усилия за превенцията, намесата и възстановяването им.

Мисия

Мисията на „Дъщерите на България“ е проучването; създаването на мрежи и мобилизирането; както и осъществяването на пилотни проекти, които подпомагат жените в процеса на преминаването им от уязвимост към пълнота.