„Дъщерите на България“ работим с организации от съмишленици в България и по целия свят, за да разработим и приложим стратегии, имащи за цел да избавят жените и децата от това да бъдат жертва на трафика на хора. Тези стратегии обикновено попадат в една от следните три категории: превенция/осъзнаване (информираност); намеса и реинтеграция.

 

Превенция/Информираност

Коалиция „Дъщерите на България“ гледа на превенцията като на една от най-важните, да не кажем дори най-важната, стратегия за потушаването на все по-силно бушуващия трафик на хора. Имайки това предвид, различни организации в България, включително „Дъщерите на България“ работим с младежи в риск като ги образоваме; ограмотяваме ги за риска да попаднат сред жертвите на трафика на хора и ги обучаваме, за да ги подготвим за работа. Възможността да предпазим човек да попадне в трафика на хора, е от голяма полза не само за самия човек, но е ценна и за обществото като цяло.

 

Интервенция/Намеса

Именно виждайки жените, работещи открито по магистралите на България, предизвика „Дъщерите на България“ да се съберем заедно. Имахме желание да намерим начин да достигнем до тези жени и да им подсигурим любовта и подкрепата, която те не получаваха от никъде другаде. Основната цел на екипа за достигане до момичетата е да им предложим да ги изслушаме, ако имат желание да споделят и в този процес да развием взаимоотношения, които евентуално могат да се задълбочат. Екипът за достигане до момичетата им носи кафе и чай всяка седмица. Разполагаме и с дребни закуски, ако жените пожелаят да хапнат нещо. През годината за специални поводи носим подаръци на жените, а на Рождество подсигуряваме подаръци и за техните деца. Екипът  подсигурява Библии за жените и техните деца, а също така са преведени на български и издадени няколко книги, които са подходящи за тях.

 

Реинтеграция

Проект „Градината на Розите“ (ПГР)е създаден, за да посрещне конкретни възстановителни нужди на сексуално експлоатираните/жертва на трафик жени чрез осъществяването не само на програма за настаняване, но и чрез подсигуряването на Дневна Програма с разработена учебна програма, която има за цел да се погрижи за конкретните нужди на всяка една от участничките по време на нейното възстановяване. ПГР подсигурява постоянна подкрепа като през това време повишава нивата на самостоятелност на момичетата и тази програма може да продължи до 7 години. ПГР подсигурява грижи не само за жените, но също и грижи за техните деца. ПГР подсигурява домашен уют (среда) в жилище, където са настанени и доброволци, които споделят своя живот с участничките в програмата, все едно те са членове на техните собствени семейства.

Ако желаете да научите повече за ПГР, можете да се свържете с нас директно на info@daughtersofbulgaria.orgили на линка към сайта на Фондация „Служещите анонимно“, които са наша партнираща организация  www.safoundation.com.