Работата на дъщерите на България е възможна благодарение на щедрата подкрепа на множество хора, църкви и организации. Бихме искали да признаем и благодарим на следните спонсори за тяхната постоянна подкрепа за нашата работа.

 Mission to the World

 

 International Ministries

 

  Servants Anonymous Foundation